11. May 2015

Dnes sa na pôde Národného konventu diskutovalo o jednotnom digitálnom trhu ako možnej téme pre slovenské predsedníctvo v roku 2016! Svoje názory predstavili štátny tajomník MZVaEZ, Peter Javorčík, generálny riaditeľ Spoločného výskumného centra z Európskej komisie, Vladimír Šucha, poslanec Európskeho parlamentu, Ivan Štefanec, predseda predstavenstva z Electronic-star a.s., Dominik Brichta, a Radoslav Repa zo Stáleho zastúpenia SR v Bruseli.

Panelisti zakladali svoje komentáre na Stratégii jednotného digitálneho trhu, ktorú nedávno predstavila Európska komisia. Podľa ich slov je stratégia ambiciózna a záleží na tom ako sa jej ciele uchopia, ako na nich budú jednotlivé členské štáty pracovať a harmonizovať legislatívy. V súčasnosti v Európe vládne 28 rôznych režimov v oblasti telekomunikačných služieb, autorských práv, bezpečnosti informačných technológii, ochrany údajov, a preto cesta k jednotnému trhu nebude jednoduchá. Zdôraznili, však, že jednotný digitálny trh podstatne zvýši konkurencieschopnosť Únie a umožní európskym spoločnostiam expandovať na trhy iných členských krajín.

Pohľad súkromného sektora na stratégiu predstavil Dominik Brichta, ktorý v nej vidí dve najzávažnejšie oblasti- oblasť logistiky a rozdielne režimy DPH pri online obchodovaní. Podľa jeho slov je "menší slovenský podnikateľ častokrát odradený všetkými prekážkami a procesmi, ktorými musí prejsť, ak chce svoje služby ponúkať na zahraničných trhoch." Dopravné služby nie sú plne liberalizované a režimy DPH príliš rozdielne, čo vytvára vysoké finančné náklady pre podnikateľa. Práve tu Brichta vidí priestor na regulácie.

Téma jednotného digitálneho trhu je v Bruseli jednou z najväčších priorít a bude predstavovať podstatnú časť agendy slovenského predsedníctva. V tejto súvislosti však štátny tajomník, Peter Javorčík, uviedol, že "Slovensko je otvorenou a dynamickou ekonomikou, pre ktorú je digitálna agenda EÚ dôležitá. Nastavenie regulačného rámca pri digitálnom trhu bude preto veľmi dôležité pre členské štáty, ale aj pre zástupcov biznisu, najmä telekomunikačných firiem."

Workshop Národného konventu k téme budovania jednotného digitálneho trhu sa uskutočnil dňa 11.5.2015 v priestoroch Európskeho informačného centra v Bratislave. Podujatie bolo zorganizované Centrom pre európske záležitosti (CEA) v spolupráci v Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitosti SR (MZVaEZ).