12. Feb 2016

Stredoeurópska strategická rada a jej organizácie aj v roku 2015 aktívne posilňovali hlas Slovenska v zahraničí. Prostredníctvom našich projektov, ako sú predovšetkým vlajkové fóra GLOBSEC a TATRA SUMMIT, tak naďalej pokračujeme v našej misii posilňovania transatlantických vzťahov a stredoeurópskej spolupráce, v ktorej kladieme priority na dosiahnutie konsenzu v zahranično-politických otázkach.

Prečo darovať 2%?

V praxi pre Vás tento príspevok neznamená žiaden výdavok na viac. Jedná sa o daň, ktorú by každý právny subjekt musel inak odviesť do štátneho rozpočtu. Môžete sa však túto povinnosť rozhodnúť premeniť na dar, ktorým podporíte verejnoprospešné aktivity, ktorými sa zaoberajú rôzne neziskové subjekty, akými je práve Centrum pre európske záležitosti. 

 

Prečo podporiť Centrum pre európske záležitosti?

Aj v roku 2015 sme sa v Centre pre európske záležitosti aktívne podieľali na posilňovaní hlasu Slovenska v zahraničí, a to nielen v stredoeurópskom regióne, ale aj v rámci celej Európy. Práve vďaka každoročnej podpore 2% z dane z príjmu našich sympatizantov patrí Centrum pre európske záležitosti spolu s jej sesterskými organizáciami (Slovenská atlantická komisia a think-tank Inštitút pre stredoeurópsku politiku) k najúspešnejším subjektom aktívnym v oblasti medzinárodných vzťahov a bezpečnostných a ekonomických otázok.

Dnes tieto tri organizácie zastrešuje Stredoeurópska strategická rada, ktorej misia je prienikom ich doterajšieho úsilia: podpora hlasu Slovenska a strednej Európy v medzinárodných vzťahoch, udržiavanie diskusie o európskych a transatlantických témach a podpora stredoeurópskej spolupráce a  politického konsenzu v zahraničnopolitických otázkach.

Vďaka každoročnému darovaniu 2% z Vašich daní vieme naše projekty realizovať lepšie a kvalitnejšie, s výraznejšou pridanou hodnotou nielen pre Slovensko, ale aj pre celý región strednej Európy.

Aj Vaše 2% nám tak pomôžu v napĺňaní našich cieľov a misie.

 

Za podporu a priazeň Vám vopred ďakujeme. 

 

Postup ako je možné darovať 2% z dane nájdete v nižšie priložených dokumentoch.