• 01 OFICIÁLNE OTVORENIE - MIROSLAV LAJČÁK
  • 02 EURÓPSKE SLOVENSKO - VÝZVY A PRÍLEŽITOSTI
  • 03 CELOSPOLOČENSKÁ ANGAŽOVANOSŤ 1
  • 04 EURÓPSKA POLITIKA SLOVENSKA - 10 ROKOV SKÚSENOSTÍ
  • 05 SLOVENSKO V EURÓPSKEJ ÚNII
  • 06 CELOSPOLOČENSKÁ ANGAŽOVANOSŤ 2
  • 07 SLOVENSKÉ PREDSEDNÍCTVO 2016 - PRÍPRAVA, VÝZVY A OČAKÁVANIA
  • 08 CELOSPOLOČENSKÁ ANGAŽOVANOSŤ 3
  • 09 ZÁVER PLENÁRNEHO ZASADNUTIA NÁRODNÉHO KONVENTU